home visie counseling coaching training contact

Praktijk Anne Gaijmans kan door counseling een constructieve bijdrage leveren als iets naar jouw idee niet lekker loopt. Bijvoorbeeld in relationele sfeer of, algemener, hoe jij in de maatschappij staat.

Als counselor onderzoek ik samen met jou waar jouw mogelijkheden tot verandering liggen. In dit proces ben jij leidend. Ik volg je. Ik bied je mijn kennis, competenties, vaardigheden en eigen overtuigingen om je via protectie, permissie en potentie een persoonlijke groei te laten doormaken. We werken zoveel mogelijk vanuit eigen kracht met een open en nieuwsgierige houding.

Extra informatie